Norsk seniorpolitisk barometer

2 av 3 yrkesaktive mener at folk må jobbe lenger

To av tre i yrkesaktiv alder er helt eller delvis enige i at det er rimelig at folk må jobbe lenger når forventet levealder øker.

admin_senior

Foto: iStock

Det viser tall fra Norsk Seniorpolitisk barometer.

Et stabilt, klart flertall mener det er rimelig at folk må jobbe lenger når forventet levealder øker.

59 prosent av dem under 30 år mener det er rimelig at folk jobber lenger når levealderen øker. Det er en god del lavere
enn gjennomsnittet på 67 prosent.

På motsatt side finner vi de eldre selv. Blant yrkesaktive over 60 år er det langt høyere enighet
om at det er et rimelig krav at folk må jobbe lenger. 70 % i denne gruppen sier seg enig.

Dette kan ha en sammenheng med seleksjonseffekten, der de over 60 år som selv fremdeles er i arbeid i større grad enn den generelle befolkningen over 60 år forventer at andre på sin alder også bør jobbe.

Andelen som er helt enig i påstanden øker med stigende utdanningsnivå og inntektsnivå.

Det er liten forskjell på kvinner (65 prosent) og menn (69 prosent).

Regionsforskjeller

Gjennomsnittet for hvor mange som er helt enig i påstanden, er 35 prosent.

Yrkesaktive i Oslo (42 prosent) og Østlandet utenom Oslo (37 prosent) er hyppigere helt enig i at folk må jobbe lenger når levealderen øker. Mens bare 27 prosent av de yrkesaktive i Nord-Norge er helt enig.

Yrkesaktive innen jordbruk/skogbruk, forretningsmessig tjenesteyting, bank/forsikring/finans og offentlig administrasjon/ forsvar/ politi/ rettsvesen er oftere helt enig i påstanden sammenlignet med gjennomsnittet.

En variant av dette spørsmålet har vært med i Norsk seniorpolitisk barometer tidligere. Fra 2005-2009 stilte vi spørsmålet: «Når gjennomsnittlig levealder øker, er det rimelig at pensjonsalderen heves». Andelen som var helt eller delvis enig steg fra 41 % til 51 % fra 2005 til 2009.

Siden spørsmålsteksten ikke er nøyaktig lik er svarene ikke strengt sammenlignbare,
men vi kan likevel tolke det dithen at utviklingen i enigheten fra 2005-2009 har fortsatt til i dag.

Kilde: «Norsk seniorpolitisk barometer 2020, Yrkesaktiv befolkning», Ipsos (2020)

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….