Arbeidstakere over 67 år

Exit Age-prosjektet

ExitAge-prosjektet handler om de eldste yrkesaktive. Prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd, er et samarbeid mellom NOVA og AFI ved OsloMet, samt Senter for seniorpolitikk og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Her publiserer vi forskningsrapportene fortløpende.

Av admin_senior, 6. mars 2020

Illustrasjonsfoto: OsloMet

Se prosjektets nettside hos OsloMet her.

Se reportasje fra seminaret 5. mars 2020 her.

Se lenker til forskningsartikler her:

«Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter?».

Workplace Perceptions of Older Workers and Implications for Job Retention” av Kjetil Frøyland og Hans Christoffer Aargaard Terjesen i Nordic Journal of working life studies.

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter