Innholdsanalyse i norske medier

Eldre arbeidstakere i media

Denne studien analyserer mediedekningen av eldre arbeidstakere i norske aviser mellom 2019-2021. Studien analyserer videre i hvilken grad relevante interesseorganisasjoner og nyhetsorganisasjoner bruker sosiale medier til å tematisere eldre arbeidstakere.

Av admin_senior, 2. januar 2023

Positiv mediedekning

Studien finner at mediedekningen er overveldende positiv til eldre arbeidstakere; 63% av dekningen er uttalt positiv, og svært få artikler er negative.

5% av titlene nevner aldersdiskriminering

Til tross for at over halvparten av mediedekningen nevner negative omstendigheter eller holdninger til eldre arbeidstakere. Gjerne med referanse til aldersdiskriminering, vektlegges dette mindre ofte i hovedvinklingen, og kun 5% av titlene nevner aldersdiskriminering.

Eldre arbeidstakere er den største og viktigste kildekategorien i materialet, og majoriteten av de
journalistiske artiklene formidles ved hjelp av en personlig historie.

Sosiale faktorer ikke vektlagt i mediedekningen

Eldre arbeidstakere adresseres og omtales stort sett som en enhetlig gruppe. Sosiale faktorer som kan påvirke pensjon og jobbmuligheter, som utdanning, kjønn, sektor eller innvandrerbakgrunn, er stort sett ikke vektlagt i mediedekningen.

Relatert er eldre arbeidstakere nesten utelukkende representert gjennom bilder og tekst som «hvite» nordmenn. Sosiale medier benyttes i svært liten grad av interesse- og nyhetsorganisasjoner til å rette oppmerksomhet rundt eldre arbeidstakere.

Les rapporten her

Les også artikkel med Nanna Fredheim her!

Se opptak av seminaret her!

*

Her finner du flere forskningsrapporter