Ny kvalitativ undersøkelse

Lederes oppfatninger av eldre i arbeidslivet

Samfunnet har behov for mer innsikt i hvordan ledere oppfatter og tenker om eldre arbeidstakere. Senter for seniorpolitikk har derfor initiert en studie der det gjennomføres samtaler med ledere om hva de tenker, tror og mener om, og hva de liker og ikke liker ved eldre arbeidstakere.

admin_senior

Ipsos-undersøkelse (Foto: iStock)

Den kvalitative undersøkelsen er en oppfølging av en spørreundersøkelse som ble gjennomført i fjor høst. Enkelte respondenter fra spørreundersøkelsen har sagt seg villig til å bli kontaktet for en oppfølgende samtale, og denne kvalitative oppfølgingen starter opp i slutten av januar.

Analyseinstituttet Ipsos har gjennomført surveyen og skal nå gjennomføre samtaler med et utvalg av lederne. Vi håper på høy deltakelse fra de som kontaktes av Ipsos i løpet av januar/februar 2021.

Resultatene fra undersøkelsen vil også bli en del av et prosjekt om lederes oppfatninger av eldre arbeidstakere som Per Erik Solem ved Velferdsinstituttet NOVA (OsloMet) har for oss. Bakgrunnen for prosjektet er vårt samfunnsoppdrag om å fremskaffe, utvikle og formidle relevante kunnskaper og erfaringer som kan bidra til at flere virksomheter styrker seniorperspektivet i sin personalpolitikk og ledelse.

Arbeids- og sosialdepartementet har finansiert surveyen med svar fra 1228 ledere i privat og offentlig sektor. Senter for seniorpolitikk finansierer den kvalitative oppfølgingsstudien samt prosjektet ved OsloMet. Resultatene presenteres høsten 2021.