Overgang mellom arbeid og pensjon

Veier ut av arbeidslivet – senkarrierer og yrkesavgang

Se film under! Overgangen fra et arbeidsliv til en pensjonisttilværelse er for noen en etterlengtet og enkel beslutning, for andre en kompleks og krevende separasjonsprosess. Hvordan forløper og oppleves en slik overgangsprosess?

14

MAR

2023

Foto: iStock

Date

14. mars 2023

Time

10:00

Search

Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs gt. 7, Oslo. Du kan også delta digitalt.

Price

Gratis

Er det samsvar mellom planer og realiteter? Hvilke tanker har eldre arbeidstakere og de som nettopp har blitt pensjonister om overgangen til en ny tilværelse?

Hvilken betydning har arbeidsplassen, og hvilke faktorer vektlegges utover helse og personlig økonomi? Kan ny kunnskap om overgangsprosessen bidra til bedre senkarrierer for flere?

Program fra seminaret
10.00Velkommen til forskningsseminar
v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk  
10.05Et godt og langt arbeidsliv – hva skal til?
v/ statssekretær Maria Schumacher Walberg, Arbeids- og inkluderingsdepartementet  
10.20Introduksjon til FoU-prosjektet
v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk  
10.25Ulike veier ut av arbeidslivet – noen nye avgangsløp?
v/Katharina Herlofson og Tale Hellevik, forskere v/Velferdsforsknings-instituttet NOVA, OsloMet  
11.10Pause  
11.30Arbeidsplassens betydning i overgangsfasen
v/Inger Marie Bakke, førsteamanuensis v/Høgskolen i Innlandet  
11.50Senkarrierer i lys av pandemien
v/Per Erik Solem, forsker v/Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet  
12.10Hva kan vi lære av forskningsresultatene?
Kari Østerud i samtale med Hans-Erik Skjæggerud, leder i YS, Kristin Sæther, LO-sekretær og Jon Fredrik Alfsen, partner i Impaktor  
12.30Avslutning og lunsj i Trakteriet    

Les også: Fleksibilitet kan utsette yrkesavgangen