Årsmøte i Senter for seniorpolitikk

Årsmøtet er SSPs øverste organ. Her møter en representant for hver av de tilsluttede organisasjonene. Årsmøtet velger styre.

15

JUN

2021

Date

15. juni 2021

Årsmøte er kun for kontaktpersoner fra SSPs tilsluttede organisasjoner og SSPs styre.