Om å planlegge en senkarriere ved hjelp av karriereveiledning og medarbeidersamtaler.

#de15beste handler om å utvikle gode senkarrierer, slik at de neste 15 arbeidsårene skal bli de 15 beste. Her har både senioren selv og arbeidsgiver et ansvar. Karriereveiledning i sammenheng med medarbeidersamtaler? Hvilke erfaringer har dere med virksomheter som står foran omstillinger? Hva er deres beste tips for å oppnå en god senkarriere?

Siw Gulbrandsen og Øyvind Flatland gir råd til deg som vil at de neste 15 årene i arbeidslivet skal bli #de15beste. (Skjermdump fra filming av Captio).