Hva er særlig viktig for folk over 55 år som trenger karriereveiledning?

#de15beste handler om å utvikle gode senkarrierer, slik at de neste 15 arbeidsårene skal bli de 15 beste. Her har både senioren selv og arbeidsgiver et ansvar. Karriereveiledning i sammenheng med medarbeidersamtaler? Hvilke erfaringer har dere med virksomheter som står foran omstillinger? Hva er deres beste tips for å oppnå en god senkarriere?