Mobilitet blant 50+ i arbeidsmarkedet – er den et problem?

Vi inviterer til vår årlige forskningskonferanse:Tid: Fredag 11. november 2016, starter kl. 09:00 og avsluttes med lunsj kl. 13:00Sted: Thon Conference Universitetsgaten, i Universitetsgt. 26 i Oslo. PåmeldingDu kan melde deg på konferansen ved å sende navn, arbeidssted og epostadresse til ssp@lengrearbeidsliv.no innen 31. oktober 2016. Påmeldingen følger først-til-mølla-prinsippet. Det er ingen konferanseavgift. Eventuelle spørsmål kan rettes til Senter for seniorpolitikk på telefon 23 15 65 50. Hovedtema for årets forskningskonferanse er mobilitet blant 50+ i det norske arbeidsmarkedet. OECD påpekte i sin landrapport om Norge i 2013 at mobiliteten blant norske seniorer er for lav, og anbefalte å utvikle strategier som kan gi økt mobilitet for denne aldersgruppen. Men hvilket omfang har mobiliteten og representerer dette en utfordring, ev. for hvem? Hva fremmer og hva hemmer mobilitet for 50+ i arbeidsmarkedet? Er det noen fordeler ved at vi er et «fastholdelsesland»? Hva er ønsket og uønsket mobilitet – for hvem? Dette er noen av spørsmålene vi har stilt, og som forskere har søkt å finne svar på.Forskningskonferansen i år presenterer dessuten resultater fra en rykende fersk doktorgradsavhandling som bl.a. vurderer effekten enkelte seniorpolitiske tiltak har når det gjelder forlenget yrkesdeltakelse, og vi lanserer årets resultater fra «Norsk Seniorpolitisk Barometer».

11

NOV

2016

Date

11. november 2016

Time

12:00

Mobilitet blant 50+ i arbeidsmarkedet – er den et problem?ProgramMøteledere: Kari Østerud og Roger Moen, Senter for seniorpolitikk08:30: Registrering – kaffe/te og frukt09:00: Velkommen til forskningskonferansen 2016 v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk09:10:  Norsk seniorpolitisk barometer 2016 Presentasjson av årets resultater v/Erik Dalen, Ipsos MMI09:40: Kommentarer til årets resultater v/Per Erik Solem, NOVA09:55: Spørsmål fra salen til Norsk seniorpolitisk barometer10:10:  Pause10:30:  Fastholdelse av eldre arbeidstakere – ønsker, oppfatninger og muligheter v/Åsmund Hermansen, Fafo10:50: Mobilitet blant 50+ i dagens arbeidsmarked Forskningsresultater v/Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo «Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer i Norge – hva innebærer det?» Presentasjon av prosjektets mål og organisering v/Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse Hva er mobilitet, og hva er omfanget av mobiliteten blant 50+ i dagens arbeidsmarked? v/Roy A. Nielsen, Fafo Hva fremmer og hemmer mobilitet? v/Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse11:40: Pause11:50: Ønsket og uønsket mobilitet – sett fra seniorens, virksomhetens og samfunnets ståsted v/Tove Midtssundstad, Fafo Er det behov for å øke mobiliteten blant 50+ i arbeidsmarkedet? Samfunnsmessige utfordringer og konsekvenser v/Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk analyse12:30: Spørsmål fra salen til prosjektteamet12:40: Kommentarer fra representanter for partene i arbeidslivet og myndighetene: Liv Sannes, nestleder Samfunnspolitisk avdeling, LO Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør Pensjon og forsikring, NHO Bjørn Halvorsen, Arbeids- og sosialdepartementet      13:00: Avslutning og lunsj